Slogan našeho e-shop

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Sklad zelenej kávy

Sklad zelenej kávy

Našej káve venujeme veľkú starostlivosť. Preto sme vybudovali sklad zelenej kávy s kontrolovanou klímou. Zelenú kávu ponúkame v balíkoch, ktorú nakúpime z rôznych fariem a plantáží, tu uskladníme v ideálnych klimatických podmienkach. Vďaka tomu si každá káva uchová svoje jedinečné vlastnosti.

Kávu meriame a skúmame

Pred tým, než zelenú kávu uskladníme, meriame jej vlhkosť i hustotu (odborne objemovú hmotnosť). Tieto hodnoty potom v priebehu skladovania pravidelne kontrolujeme, aby sme našej káve zaistili skutočne ideálne podmienky. Ku všetkým nami používaným zeleným kávam máme doložené aj príslušné laboratórne testy.

Zelenú kávu spracujeme obvykle do pol roka od jej naskladnenia. Vďaka tomu tak môžeme zaručiť, že pre kávu BANUA používame vždy tie najčerstvejšie úrody, ktoré sú vzhľadom k lokalite kávy možné.

Kávu degustujeme a bodujeme

Káva je prírodný produkt. A nie každá úrodu kávy je chuťovo zhodná so zberom predošlú. Pri nákupe zelenej kávy preto venujeme veľkú starostlivosť dôkladnému degustovaniu nami používaných káv. Na základe tzv. Cup tasting profilov potom môžeme porovnať jednotlivé úrody a vybrať tie, ktoré vyhovujú našim náročným chuťovým požiadavkám. To všetko s jediným cieľom - ponúknuť výslednú chuť kávy BANUA takú, akú ju milujeme.